Proč na aktivaci růstu záleží • TechCrunch

Pravděpodobně jste si stáhli aplikaci nebo navštívili webovou stránku a právě ji zavřeli, než ji začali hodně používat. Mohli jste to udělat z různých důvodů: Možná se vám produkt zdál příliš skličující, nebo možná existovalo uzavřené předplatné. Jsem si jistý, že tento seznam může pokračovat na další stránky.

Podle mého názoru se trychtýř růstového marketingu skládá ze tří hlavních pilířů: akvizice, aktivace a udržení. Aktivace je druhým krokem v trychtýři a zahrnuje nutkání uživatelů, aby dokončili požadované chování nebo akci.

Skutečností však je, že podle zprávy Statista za 3. čtvrtletí 2021 přibližně 95,87 % uživatelů iOS odejde po 30. dni. Jak jako zakladatel startupu zabráníte úniku poté, co vynaložíte značné prostředky na získání lidí na vrcholu cesty?

Nalezení správné metriky

Při vytváření funkcí produktu byste se měli zaměřit na to, jak přimět uživatele k vaší aktivační metrice.

Nejdůležitější součástí aktivace je identifikace správné metriky a shromáždění celého týmu kolem ní. To není tak jednoduché, jako dostat uživatele z akce A do akce B (tj. od instalace po registraci). K čemu to bude, když pokles po registraci je 95 %?

Namísto toho považujte aktivaci za přivedení uživatelů do bodu, kdy s jistotou víte, že zůstanou po delší dobu. Facebook proslavil zjištění, že mantra „sedm přátel za 10 dní“ byla metrikou, díky které uživatelé zůstali, takže do tohoto bodu silně tlačili na aktivaci uživatelů.

Které metriky oddělují zákazníky, kteří nacházejí hodnotu ve vašem produktu, od těch, kteří ji nenacházejí?

Začněte výběrem a upřednostněním akcí specifických pro váš produkt. Mohou to být minuty používání platformy, počet zpráv, které uživatel odešle, kolik lidí uživatel sleduje, kolikrát si uživatel přizpůsobil svůj avatar nebo cokoli, co poskytuje signál o tom, jak uživatelé nacházejí hodnotu ve vašem produktu.

Nalezení této metriky nemusí být snadné a pravděpodobně bude vyžadovat rozdělení vašich dat, ale metrika aktivace výstupu je zásadní pro zacílení správných cílů.

Simulace toho, jak by vypadalo uchování, kdyby platforma SaaS aktivovala uživatele na určité minuty používání během prvního týdne. Poděkování za obrázky: Jonathan Martinez

Ve výše uvedeném příkladu (s ukázkovými daty) platforma SaaS zjistí, že musí uživatele přimět k používání 25+ minut během prvního týdne, aby se v dalším bodě vyhnula velkému poklesu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.